search

Latest posts


Kvaliteetse välisukse paigaldamine võmaldab lisaks elamispinna üldmulje parandamisele panustada ka iseenda ja oma vara turvalisusele. Eriti oluliseks muutub turvalise ukse olemasolu kevadel ja suvel, kui ollakse rohkem kodust eemal ning majapidamine jääb järelvalveta. Selleks, et koju naastes ei ootaks ees ebameeldivat üllatust, peaks järgima mõnda lihtsat tõsiasja.

Kui maja uksed ei ole kindlad, ei ole kodu turvaline. Uks peab olema tugeva konstruktsiooniga ja vähemalt 44 mm paksune. Eriti kerge on lõhkuda ukseklaasi, sellepärast tasub nõrgad uksed massiivsemate vastu vahetada. Muretsma peaks korraliku ja tugeva välisukse. See peaks olema vähemalt sama kindel kui trepikoja uks. Uksehinged peab kinnitama poltidega, uksepiida sisse võib paigaldada metallriba.

Ka luku kvaliteedi pealt ei soovita kokku hoida. Täpsemat nõu lukkude kohta saab küsida lukke müüvatest kauplustest, kuid oluline on teada, et kasulikud on lukud, mida saab avada ainult võtmega. Enamasti on turvaustel kaks lukku – ASSA 565 käigulukk ja Boda 428 turvalukk. Pigem soovitaks nende kahe asemel kasutada turvaluku standardile vastavat ASSA 2000 lukku, mis on kaks ühes – käigulukk ja turvalukk. Lukul on seespool liblikas, mida saab kodus olles mugavalt ukse sulgemiseks ja avamiseks kasutada. Kodust lahkudes saab liblika turvaluku asendisse fikseerida, mis võimaldab ust seestpoolt avamatuks jätta. See tähendab, et kui varas on majja/korterisse pääsenud näiteks aknast, siis ukse kaudu ta väljuda ei saa, kuna ust pole võimalik avada.

Üheks turvalisimaks valikuks on paigutada korterile metallist turvauks. Sellised uksed valmistatakse alati eritellimusena ning just vastavalt kliendi soovidele ja ukseava mõõtudele. Ka turvauksi on võimalik tellida nii ühe- kui ka kahepoolseid vastavalt sellele, kui lai on ukseava ning millis lahendust soovitakse.

Metall- turvauksed on valmistatud reeglina terasest kasutades erinevaid töötlemistehnoloogiaid, mis tagavad uksele vastupidavuse ning pika eluea. Ukselehe jäikust ning seeläbi ka turvalisust surendavad reeglina ukse sisse keevitatud L tähe kujulised ribid. Lisaks sellele kinnitatakse ukselengidele turvatihvtid, mis ulatuvad ukselengi sisse ning teevad seetõttu ukse lahtimuukimise oluliselt keerulisemaks. Need turvatihvtid teevad võimatuks ka lukustatud ukse eest ära tõstmise ning seda just juhul, kui murdvaraste poolt on näiteks ukse hinged läbi lõigatud. Tavalise ukse saaks sellise meetodiga väga lihtsasti eest ära tõsta.  Ka turvauksed peavad olema soojapidavad ning seeõttu soojustatakse need seest kivillaga. Kivivillaga on täidetud nii ukse leht kui ka lengi sisu. Lisaks sellel, et kivivill hoiab sooja, annab see uksele ka suhteliselt hea mürakindluse ning lisab sellega veelgi väärtust juurde.

Varastele ei meeldi tegutseda hästi valgustatud kohas. Paljud sensorite või infrapunakiirguse abil töötavad välisvalgustid süttivad, kui nende välja satub mõni liikuv objekt. Seega oleks väga hea, kui maja uksele langeks automaatika peale seadistatud valgusallikas, mis teeb murdvarga tegutsemise oluliselt keerulisemaks.


Refereeritud kyte.ee lehelt

Kõik me teame kuidas vanasti koopas keset koobast lõke tehti ja siis ilusti selle ümber sooja saamiseks istuti. Loomulikult oli see üks paras raiskamine kuid oskused ja võimalused olid kahjuks just sellised nagu nad olid. Tänapäeva tehnoloogia on õnneks arenenud edasi ja enam ei pea kütma ilma soojaks vaid on tekkinud ka palju effektiivsemaid mooduseid kodu või ka äripinna küttelahenduste jaoks. Vaatame mõnda neist lähemalt.

Esmalt maasoojuspumbad.

Küsisime Tallinnas küttelahenduste müüja kyte.ee esindajalt milliseid maasoojuspumpasid nemad soovitavad ja miks.

Maasoojuspump NIBE

Soojuspump F1145 on mitmekülgne täiusliku juhtautomaatikaga toode, mis on kohandatav enamikele küttesüsteemidele. Soojuspumpa toodetakse seitset erinevat mudelit, küttevõimsusega alates 5 kW kuni 17 kW. Tänu kõrgeffektiivsele kompressorile, automaatselt reguleeritava kiirusega tsirkulatsioonipumpadele ja hästi dimensioneeritud külmasüsteemile on soojuspumbal F1145 kõrge kasutegur. Külmakandja sisenemistemperatuuri 0 °C ja soojuskandja väljumistemperatuuri 35 °C korral saavutatakse soojusteguri (COP) väärtuseks 5,0 (tsirkulatsioonipumbad välja arvatud). Soojuspumpa on võimalik ühendada madalatemperatuuriliste küttesüsteemide, nt radiaator-, konvektor- või põrandaküttesüsteemiga.

Maasoojuspump NIBE F1245 on täiuslik soojuspump eramajade või ridamajade kütmiseks. NIBE tootab F1245 seerias viite maasoojuspumba mudelit, küttevõimsusega alates 5 kW — 12 kW. Maasoojuspumba NIBE F1245 komplekti kuulub 180 liitrine roostevabast terasest tarbeveeboiler, millel on kahekordne kest ja soojuskadu vähendav polüuretaanvahust soojusisolatsioon. Lisakütte vajadusel lülitub automaatselt sisse soojuspumpa integreeritud 9 kW (kui 1 faasiline, siis 7kW) elektriküttekeha.

NIBE F1255 on uus tõhus maasoojuspump, mis on varustatud inverterkompressori ja automaatselt seadistuva kiirusega tsirkulatsioonipumpadega. Maasoojuspump seadistub automaatselt vastavalt maja küttevajadusele. Alati õige võimsusega töötamine tagab võimalikult väikesed ekspluatatsioonikulud. Maasoojuspump NIBE F1255 sobib nii väikeste kui ka suuremate majade kütmiseks. Maasoojuspumpa on integreeritud roostevabast terasest hästi isoleeritud soojaveeboiler. Soojuspumba NIBE F1255 saab ühendada erinevate küttesüsteemidega, nt radiaator-, konvektor- või põrandaküttesüsteemiga. Samuti on ühendusvalmidus paljude lisaseadmetega, nt soojaveeboiler, passiiv- ja aktiivjahutus, väljatõmbeõhumoodul, bassein.

Saadaval kaks mudelit:
– F1155-6 (1,5 – 6 kW)
– F1255-16 (4 – 16 kW)

Järgmises artiklis vaatame lähemalt juba õhksoojuspumpasid


Septik on mahuti, mis on jagatud kahe vaheseina abil kolmeks erinevaks sektsiooniks. Septikute valmistamisel kasutatakse polüestervaiku. Septiku seinapaksus on orienteeruvalt toote suurusest 6-15mm. Septikute valmistamisel lisatakse tootele iga 60cm tagant 10 cm laiune tugevdus riba. Septikut suurust valides peaks arvestama, et minimaalne septiku maht on 500 liitrit elaniku kohta. Majapidamis- ja saunavesi juhitakse esmalt septikusse ning pärast kahe- või kolmekambrilist septikut pinnaspuhastisse, mis on üles ehitatud kas imb- või filtersüsteemina, ning WC-vesi kogutakse eraldi mahutisse ja veetakse asula reoveepuhastisse;

Septik peab olema veetihe ja ventileeritav. Neile nõuetele vastavad plastist või klaasplastist valmisseptikud, mis on kerged vedada ja lihtsad paigaldada ning mille tuulutustoru ulatub kas maapinnale või ühendatakse hoonekanalisatsiooni tuulutuspüstikuga. Raudbetoonrõngastest ei maksa septikuid ehitada, sest neid on väga raske korralikult vettpidavaks saada. Septiku maht sõltub reovee hulgast ja sellest, kas hoones on vesiklosett või mitte. Septik jaguneb kaheks või kolmeks kambriks, suvilas võib kõne alla tulla ka ühekambriline septik. Reovee soovitatav viibeaeg septikus on 2–3 päeva, mitte aga alla ühe ööpäeva. Mida rohkem koguneb septikusse setet, seda lühemaks jääb viibeaeg.

Septikute valmistamisel kasutatakse polüestervaiku. Septiku seinapaksus on orienteeruvalt toote suurusest 6-15mm. Septikute valmistamisel lisatakse tootele iga 60cm tagant 10 cm laiune tugevdus riba. Septikut suurust valides peaks arvestama, et minimaalne septiku maht on 500 liitrit elaniku kohta. Majapidamis- ja saunavesi juhitakse esmalt septikusse ning pärast kahe- või kolmekambrilist septikut pinnaspuhastisse, mis on üles ehitatud kas imb- või filtersüsteemina, ning WC-vesi kogutakse eraldi mahutisse ja veetakse asula reoveepuhastisse;

Selleks, et tagada septiku parim võimalik toimimine, tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, kuhu septik paigaldatakse. Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste pinnase liigiga, pinnavormidega, põhjavee tasemega, krundi piiridega ja vahemaaga lähima veekoguni.  Asukoha valikul on vaja täita kohalike ametnike juhiseid ja ettekirjutisi. Valla keskkonnaametnik aitab koha valiku ja mõõdistamisega seotud probleemide korral. Asukoha valikul tuleb veel silmas pidada tühjendusauto ligipääsu võimalust. Mahuti ja imbväljaku peal ei tohi liikuda transpordivahenditega. Soovitav on teha paigalduseskiis koos mõõtudega. See aitab hiljem õuepeal tehtavate ehitustööde käigus vältida paigaldatud süsteemi vigastamist.

Klaasplastist septikute hind oleneb sellest, kui suurt septikut kliendil parajasti vaja on. Seetõttu ei saa seada kindlat hinnavahemikku, vaid tuleb pöörduda konkreetse septikuid valmistava firma poole, kelle käest saab hinnapakkumise küsida. Kindlasti on aga vaja teada seda, et septiku paigaldamiseks tuleb luba võtta kohalikust omavalitsusest.  Tuleb välja selgitada veetaseme maksimaalne kõrgus seal, kuhu planeeritakse imbväljak või imbtunnel paigaldada, sest liiga  kõrge veetaseme tõttu süsteem ei toimi. Suuremate probleemide vältimiseks peaks kõik load ja kooskõlastused taotlema ning kätte saama kindlasti enne septiku tellimise esitamist.

 


Mis on disainmööbli ja tavalise kontorimööbli erinevus?

Peamine on kvaliteet. Kvaliteet on kogu meeskonna hoiak tootmise igapäevases tegevuses. Toomises võib olla palju inimesi kuid kõigetähtsam on see, et igal töömehel on oma etteantud ülesanne mille eest ta vastutav on.

Pehme mööbel ostmisel peab esmalt tähelepanu pöörama kanga omadustele. Kui üldkasutatavatesse ruumidesse sobib kergelt ja märjalt puhastatav kattematerjal, nt kunstnahast materjalid, siis pehmet mööblit koju ostes on kõige olulisem kriteerium mugavus.

Kanga koostis ? Kas 100 puuvillane või puuvillase ja sünteetilise materjali segu. Vältida 100% sünteetilist kangast. See on küll odav, aga probleemiks saab staatiline elekter, mis soodustab tolmu kogunemist mööblile.

Osa mikroplüüsi puhul (100 sünteetikat) on oht, et istmete õmblused kipuvad välja venima ning venitavad riide katki. Lahendus sellele on vähemalt 60% puuvillane alusriie.

Kanga puhastatavus ? Kauplusest tasub küsida, kas kanga pind on töödeldud spetsiaalse mustust tõrjuva materjaliga (nn teflon-töötlus).

Puhastus võiks käia lihtsalt niiske lapi või õrnade kemikaalidega. Esemed mis ei kannata märgpuhastust ei ole kõige otstarbekamad rohke kasutusega tuppa.

Elastsus. Reklaamivälimus kaob kiirelt kui materjalid saavad venitust tunda, materjal hakkab lihtsalt kotti kiskuma nagu väsinud autoiste.

Pulstunud mööbel. Ka siinkohal on ilmselt parimatest variantidest sünteetiline puuvillane katteriide kooslus. Villane riie hakkab kiiresti oma ilusat pehmet väljanägemist kaotama kui peale tekivad topid. Ka gobelään võib olenevalt kanga koest muutuda topiliseks. Kui gobelääni puhul on soovitud välja tuua reljeefset pinda siis seda saavutatakse sissepõimitud pikkade niidikestega. Sellised villased padjamaalingud ja kattetekid muutuvad kiirelt koldeaks. Hõõrduvust on võimalik mõõta Martindale ühiku järgi mis võiks olla vähemalt kakskümmend tuhat. Probleemide ärahoidmiseks peaks iga toode olema varustatud kattematerjali kasutus- ja hooldusjuhendiga ning teabega kanga põhiomaduste kohta. Pehmet mööblit ostes peaks ostja vaatama kohe ka mööblieseme alla. Kvaliteetne toode on kaetud põhjariidega ning mööblieseme sisemusest ei tohi paista ükski riidega katmata karkassielement.

Kui esemetel on mõni lisafunktsioon siis tasub selle liikumise libedust ning jõurakenduse vahekorda hinnata kriitilise pilguga. Mõnel diivanil või voodil on olemas ka voodipesu jaoks panipaik millele samuti hea pilk peale visata. Kogemus on näidanud, et viimistlemata panipaigad võivad kiirelt põhja alt visata. Istme puhul tuleb jälgida, kas see on sikk-sakk-vedrude, istmevöödega või hoopiski plaatalusel. mõnusam variant on sikksakk vedrudega mööbel. Jällegi viimane lihv ütleb mööblivalmistaja puhul rohkem, sest see on asi

esiku diivanmida koheselt märgatakse, kas ikka kõik õmbluspisted on ühepikkused ja kui sirgelt nad jooksevad. Piste auguvahe võiks olla tubli neli mm. Kindlasti vältida esemeid millel on näha klambripüssi jälgi ning kusagilt juba hargnevaid otsi. Vältimaks põrandate kraapimist, peavad mööblijalgade all olema tallavildid. Jällegi ettevõtte kes tahab pakkuda parimat on kindlasti juba sellistele asjadele mõelnud. Nagu ikka, kvaliteet nõuab ekstra raha, kuid arvatavasti selle ekstra raha eest ostate ka ekstra aastaid oma mööblile juurde.


Basseini valmides kehtib komme, et peremees ei lõika linti läbi, vaid külalised viskavad ta vette.

Et välibasseini ehitada, selleks peab olema tahtmine, kopsakas rahakott ja paraja suurusega vaba plats elumaja lähedal. Eestis on tavaks ikka valida päikeseline koht, suurus sõltub nõudlusest ja kasutajate arvust. Optimaalne bassein on mõõdus 4×8 meetrit. Selline läheb maksma 6000 euro ümber. Alla selle ajavad asja ära ka minibasseinid Eestis olevad välibasseinid on pigem rikkamapoolsetel inimestel. Kas puit või betoon? Töö algab alati augu kaevamisest. Süvendi suurus sõltub sellest, kui sügavat basseini soovitakse, kas meetrist või veelgi sügavamat. Selline kekmine sügavus on 1,50m kus vett on 1.40 jagu, siis ei hüppa suure jooga põhja ega pole ka lastel uppumise ohtu. Inimestel on basseinide suhtes mitmesuguseid hirme.Betoonist basseiniseinad võib aga jää mõraseks paisutada.

Eelarvamuslikult peetakse betoonivalu puidust vastupidavamaks, sest nõukogude ajal tähistas betoon tugevust ja võimsust. Betoonil on omad puudused puidu ees. Puitkarkass on paindlikum ja tänapäeval saab puitu niiviisi töödelda, et mingisugust mädanemisohtu karta ei ole. Näiteks põhjanaabritel on tehtud PVC-materjalidest välibasseine juba kümneid aastaid ja need peavad väga hästi vastu. Sisetingimustel on siiski parem kasutada betoonist basseini mis plaaditud. Puiduga on lood sellised, et see paigaldatakse täpse sügavusega valmis kaevatud auku. Töös ei ole midagi keerukat, projekt valmib tüüpprojekti järgi. Standardprojekte leidub 10-12 ja nende seast valida on soodsam kui tellida eriprojekt. Projekti valmimisel on mõistlik järgida põhjanaabrite tehnoloogiaid ja töötehnikaid. Karkassi valmimisel kaetakse basseini põhi liivaga. Sinna juurde tuleb põhjamatt, mis hoiab ära tulevikus vajumise. Siis 0,55-1,5millimeetrise läbimõõduga PVC-kate, mille hind sõltub läbimõõdust.

Esmapilgul võib see kile tunduda õhuke kuid seda proovile pannes selgub, et PVC on väga vastupidav väljaarvatud teravatele esemetele. Siis juba võib lasta basseini vett, nii palju, et raskus hakkaks PVC katet rõhuma ning PVC saab korralikult ära kinnitada ning ääred ära kinnitada, 15 sentimeetrist veest piisab. Nüüd paigaldatakse ja ühendatakse vee välja- ja tagasivoolutorud ning lisatakse filtersüsteemid. Filtersüsteemide hinnaga tuleb ka arvestada kuna need algavad 1500 eurost. PVC puhul võib ka erinevaid värve tellida, näiteks punast, rohelist, põhivärviks on siiski sinine. Soovi korral saab paigaldada soojendusseadme, mis pikendab basseini kasutamise aega ja laseb koguni aasta ringi õues kümblemas käia. Suvel lülitavad paljud soojendusseadme välja, et raha kokku hoida.
Parima basseini leiad www.basseinipood.ee


 

Tervisliku toitumise ja eluviiside propageerijad on väitnud, et suvise grillihooaja varjukülg on asjaolu, et kõikvõimalikud vorstikesed, valmis grilllihatooted, jäätised ja magusad karastusjoogid kergitavad suve lõpuks tublisti kehakaalu, mistõttu korrapärast treenimist jätkata on suvisel ajal eriti oluline.

nööritrenn

Pärast pikki söömapidusid tuleb jaanuar, mil uuesti tahetakse liigsetest kilodest lahti saada. Jällegi algab rügamine, et rannahooajaks oleks kõik igati korras. Muidugi õnnestub hea vorm paljudel tublidel kätte saada kuid kui lõpetada treening tuleb see kõik tagasi. Kiirelt on raske vaevaga saavutatud keha jälle kadunud. Ihu muutub lõdvaks ja vedelaks, sest kätte jõuab pikk suvi koos jaanipäeva ja puhkusega ning treeningud jäävad unustuse hõlma.

Võib öelda, et talvised on rasked jõusaali trennid ja suvel toimuvad vähe kergemad välitreeningud. Kergema ja raskema treeningustiili põhiline vahe on selles, et mõlemas töötavad eri lihaskiutüübid ja mõlemat tuleks harrastada aasta läbi.

Talvel on lihtsam harrastada raskemaid spordialasi ning suvel kergemaid Võiks teha näiteks talviti kolm rasket ja 2 vähemintensiivset treeni nädalas. Suviti jällegi vastupidi, et 2 rasket ja kolm kerget treeningut. Nii on võimalik hoida keha tervena aastaläbi. Kui nii talitada, saaksid naised, kes soovivad head vormi ja trimmis ihu, ning mehed, kes ihkavad lihaseid ja jõudu arendada, sügisel kohe vormi arendama hakata, selle asemel et lihasmassi tagasisaamisega kolm kuud vaeva näha. Väike puhkus intensiivsest jõusaalitrennist pole halb ega ka mitte keelatud. Kindlalt jõusaalis või rühmatrennides käivad inimesed võiksid siiski iga poole aasta tagant teha paarinädalase pausi, näiteks puhkuste või pühade aegu, ent siiski hoides silma peal, et paus ei veniks liiga pikaks.

Istuva eluviisiga inimestel tuleks leida tunnike kolm-neli korda nädalas, et hoida keha aktiivsena ja vormis. Näiteks kui kehakultuuri harrastaval kaovad soojade ilmade naastes spordiklubidest, siis kooli alguseks on jõusaali minnes eriti raske oma keha uuesti käsile võtta, et seda voolima hakata.

kätekõverdused


Vannitoa remondi puhul on kõige tähtsam etapp ettevalmistus, mis garanteerib et kõik saab tehtud õiges järjekorras ja korralikult, sest vannitoa ehitamine või renoveerimine ei ole kõige odavam. Vähesest planeerimisest tulenevad ümberkorraldused võivad kalliks maksma minna. Ka saunad vajavad põhjalikku läbimõtlemist.

Kindlasti tuleb üle vaadata tehnilised võimalused – vee- ja kanalisatsiooniühendused, ventilatsioon ja elektrivarustus ning vastavalt sellele kavandada otstarbekas ruumiplaneerimine.  Alles seejärel saab hakata mõtlema vannitoa stiili ja kunstilise kujunduse peale.

Vannitoa disainimine valikuvõimalused on väga laiad, kuna moes on erinevad tekstuurid ning omavahel kombineeritakse mitmeid materjale – siledaid ja karedaid, läikivaid, matte ja reljeefseid pindu. Seega võib lasta fantaasial lennata ning teostada ka kõige julgemaid unistusi.  Mõned näited siin.

Üldiselt on plaatimistööd koos ettevalmistusega vannitoa renoveerimise juures kõige ajakulukamad, kuid sellest hoolimata tasub plaate panna nii põrandale kui seintele. Nii seina- kui põrandaplaatide ostmisel tuleb arvesse võtta ka väikest varu: plaate võib olla vaja poolitada, mistõttu neid kulub ruutmeetriarvestusest veidi rohkem. Mõeldes plaadi hinnale siis tuleb ka arvestada, et kui raha vähem võib mõned kuivemad seinad niiskuskindla värviga lihtsalt ära värvida.

mõelda tasuks ka sellele, et ruum ise saab väga palju niiskust ning kõik mida ruumis kasutada võiks olla siiski niiskuskindel, vastasel juhul võib ilusa viimistluse kiirelt rikkuda niiskuskahjustused. Ülioluline on valida kõik detailid alustades segust kuni värvini veekindlad. Enne plaatimistööd on oluline hüdroisolatsioon teostada, mis on paks (üldjuhul sinine) kört mis kivistub kummiks.

Mõtle ka praktilisele poolele kui sisustad.

Eelkõige tuleb vannitoamööbli planeerimisel lähtuda olemasolevast pinnast ja selle potentsiaalsest asukohast vannitoas. Kui vannitoas on piisavalt ruumi ja ärapaigutamist vajab palju asju, siis tasub kaaluda kõrget põranda- või seinakappi. Näiteks jääb tihti kasutamata ära pesumasinapealne sein, kuhu sobib ideaalselt seinakapp või mõned riiulid.
Vannitoa planeerimisel tuleks alustada ruumi võimaluste ja oma vajaduste läbi mõtlemisest:

Mõelda asjadele mis tõesti on olulised.
Kas vanni asemel saab hakkama ka duššiga?
On bideed vajalik ?
Kas ja kuhu tuleb pesumasin?
Kas vannitoas saab olema põrandaküte ja kas selle kütmiseks on vajalikud boilerid.

Järgi seda, et pesemiskoha vahele jääks vähemalt 60cm vahet, et niiskus ei kahjustaks mööblit., eriti tundlik on saepuruplaadist valmistatud odavam mööbel.

Kuna alustame ja lõpetame oma päeva enamasti vannitoapeegli ees, siis tuleks sinna kindlasti lisada eraldi valgustus. Peegli läheduses on kindlasti mugav kui seal oleks pistikuid, et kasutada fööni või muid elektrilisi abimehi.

Kindlasti mitte ei pea kraanikauss olema valge nagu enamustes ühiskäimlates, valida võib vabalt klaasi, marmor, betooni, värvilise keraamika ning puidu vahel. Enamus inimesi mõtleb väga oma ökoloogilisele jalajäljele ning kasutab väga veesäästlikke kraane. Näiteks kasutatakse vannitubades üha rohkem vett säästvaid valamu- ja dušikabiinid. Samuti kasutatakse vannitoa valgustamisel spetsiaalseid niiskuskindlaid ja energiasäästlikke valgusteid.

Enne omal käel remonditegemise (eriti plaatimistööde ja põrandakütte paigaldamise) alustamist soovitame kindlasti küsida nõu mõne spetsialisti käest, ehituspoest või uurida erialast kirjandust.


Meie kliimavöötmes on võimalik valida erinevate kütteliikide vahel. Nii mõndagi energiaallikat ei ole meil veel võetud kasutamisele või kasutatakse vähe. Võib öelda, et traditsioonilisi energialiike kasutatakse ebaökonoomselt. Küttematerjaliks saab kasutada erinevaid puite (brikett, halu), elekter, gaas, kütteõli, päikeseenergia ja maaküte. Milline neist sobiks kõige paremini ja ökonoomsemalt just sinule ? See on juba kõigi enda otsustada kui mugavat lahendust soovib, paljuski mängib rolli finants, sest kõik mugav maksab. Soojuse saamisel on suur roll kodu soojustusel ning soojuspidavusel, vältides soojakadu väliskeskonnale ning maja tuulutusele.
Hoones on alles siis tõeline kodutunne kui see annab perele meeldiva keskkonna. katlamajad

Kodu on koht, kus puhatakse tööväsimust välja ja rahuldatakse nii ihu- kui hingevajadusi. Kodus tunneb end perekond privaatselt ja turvaliselt. Suur roll sellel kas oled järgmine hommik vormis ja väljapuhanud on meie kodul, kõik vajame aega iseendaga ning tahame end tunda vabalt. Ka puhkepäevadel, nautides perekeskset koosolemist ja ka siis, kui väljas tormab, sajab vihma või tuiskab lumi, tagab kõike seda hästi ja nutikalt ehitatud küttesüsteem.

Milline küttesüsteem sobib mulle? Tasub kaaluda Pellet katelt ?
Kõige muu saja ja tuhande vajaliku asja seas on esmalttähtsad soojad ja puhta õhuga eluruumid. Ei ole just hubane, kui õues on külm ja  kõle ning kodus on ka külm ja konditsioneer ei toimi.

Kaasaegseks teeb kodu see kui kõikides tubades on ühtlaselt soe temperatuur. Tõsi, maja süda on küttesüsteemi soojusallikas. Millist energiakandjat seal kasutada, on väga tähtis. Kas energiakandjat põletatakse lokaalses katlamajas, või tehakse seda kuskil kaugemal keskkatlamajas ning soojus tuleb tuppa trasside kaudu, on asja üks külg. Oluline on aga see kui lihtne on küttesüsteemi kasutamine ja kui palju kulub energiale Ressursi. Siinkohal on õige aeg välja öelda eluliselt ning ka majanduslikult tähtis tõde: “rikas pole see, kes palju ja kallilt ostab, vaid see, kes vähe kulutab”.

Kuidas otsida endale sobilik küttelahendus.küttekotid

Kodu ehitusel tõuseb alati küsimuseks küttesüsteem, vahet ei ole kas tegu on renoveerimistöö või uue kodu ehitamisel. Soovitav on selleks hankida võimalikult palju informatsiooni erinevatest allikatest. Õige valiku tegemisel tuleks abi otsida võimalikult professionaalsetest allikatest. Suur infokogus tuleb lahti mõtestada. Alati tasuks erapooletute isikute poole pöörduda kellel ei ole oma kasu mängus. Tehtud valiku korral tuleb kindlalt olla veendunud, et hiljem ei tuleks kahetseda ja ümberehitamisele uusi kulutusi teha. Siinkohal soovitus: liigne kokkuhoid maksab hiljem mitmekordselt kätte. Töövõtuks tuleks võtta pakkumisi mitmetelt küttesüsteeme ehitavatelt firmadelt. Vaata tähelepanelikult üle mida sa mingi raha eest saad, pööra tähelepanu lõpphindadele mitte materjalide või seadmete tükihinnale. Et hinnas konkurenti trumbata pannakse pakkumisse väga tihti odavaid ja halva kvaliteediga asju.
kraanol
Seega erilist tähelebanu tulebki pöörata seadmete ja materjalide kvaliteedile ning otstarbekusele ja küttesüsteemi skeemile (projektile). Sellepärast on tellijal, kes ei pruugi olla ka asjatundja, väga raske õiget valikut teha ja sageli minnaksegi hinna odavuse õnge.
Pelletikatlad leiad siit.


Hea kasvuhoone puhul oled investeeringuga rahul ka aastate pärast.

Peaks lihtsalt korraks mõtlema, mida kasuhoone kasvatama hakkab ja kui suures mahus, sealt on võimalik suurus välja mõelda.

Kuidas võiks kasvuhoonesse suhtuda, kas meelas kirg või tüütu ja nüri tegevus aias juures ? Ilmselt see ütleb kõik kui suur saab olema inimese rahapaigutus kasvuhoonesse. Suurem investeering tasub ennast perspektiivis ja igapäevases kasutusmugavuses kindlasti ära. Kvaliteetne kasvuhoone on aia ehteks, mitte ainult praktiliseks kohaks.

Kasvuhoone ostmine on otsus pikaks ajaks. Isegi auto ei pea nii kaua vastu kui hea kasvuhoone. Tehes õige otsuse olete teie rahul ja ka järgnevad põlvkonnad.

Kuidas teha vahet materjalidel ?

Alumiiniumraam on kerge ja kestab väga-väga kaua, erinevalt rauast, mis roostetab aastatega läbi. Kasvumaja võiks olla alumiinimust ja akendeks ei soovita klaasi vaid polükarbonaat.

 

Kõigile võib meenuda vanaema juures olev klaasist kasvumaja kuid ajad on edasi liikunud ning klaasi odavus peegeldub ka selles, et seda on lihtne purustada, vajab rohkem hoolt ning pole taimedele mõeldes kõige parem.

Isegi hind ei mängi varsti rolli sest hinnavahe plastiga väheneb koguaeg. Parem on ka läbipaistvus ning klassikaline välimus – paljudele meeldib, et kasvuhoone on just harjumuspäraselt klaasist.

Polükarbonaat on taimede seisukohast parim: hajutab valgust, laseb läbi taimedele vajaliku spektriosa ja hoiab hästi sooja. Viimane on eriti oluline öökülmade puhul. Polükarbonaat ei purune kergelt, on pikaealine, kaalult kerge ja lihtne hooldada.

Polükarbonaadi paksus võiks olla alates 6 kuni 8mm. Kuigi väga väikestel kasvuhoonetel kasutatakse ka 4mm paksust katet, peaks suurematel mudelitel alla 8mm paksust katet vältima, kuna suurem lumi võib selle sisse vajutada. Polükarbomaadi negatiivseks pooleks ongi selle hind.

Kuidas valida endale sobiv suurus?

Kindlasti tuleks arvestada varuga. Iga kirglikul kasvuhoone pidaja teab, et kasvuhoone ei jää tühjaks vaid alati jääb pigem ruumi puudu. Kahju on sellest, kui valik tehtud ja siis avastatakse, et ikka liiga kitsas.

Hobiaednikule oleks optimaalne suurus 10-14m2. Kõik vajalik, tomatid, kurgid, paprikad ja maitsetaimed oleksid vajaduse katteks olemas. Ei saaks väita, et selline suurus jääks  kellelegi kättesamatuks.

 

Kuidas eristada head kasvuhoonet halvast?

Kasutusmugavus peaks olema maksimum. Tunned et tegid õige otsuse ja oled investeeringuga rahul ka aastate pärast. Halvema kasvumaja puhul oled ilmselt rõõmus vaid kassas kui vähe maksma pidid, kuid ülejäänud aja mõtled kui vale valiku olid teinud.

Hea kasvuhoone on seest avar ja väljast viisakas, konstruktsioon on tugeva profiiliga ja jäik ning kannatab ära nii raske lume, tormituuled kui katusele ronimise. Kvaliteetsel majal liiguvad katuseluugid ning uksed sujuvalt ning murevabalt, odavamal kipuvad need loperdama ning lihtsalt siinidelt maha jooksma. Hea kasvuhoone on disainitud ergonoomiliselt nii, et teda on mugav kasutada.

Nagu ikka harjub inimene kõige heaga kiirelt ära kui kõik mis on halb ikka närib meie hinge, nii võib uue kasvuhoone kvaliteet kiirelt ununeda.

Millised lisad soovitate kasvuhoonesse kindlasti muretseda? Elu muudab lihtsaks elektrilised katuseluugid, nii ei pea 2 korda päevas turnima ega küünitama lae all. Kaasaegsed majakesed kasutavad niiskuseandureid ja kastavad maja siis kui selleks vajadus on. Kõik need lisad muudavad kasvuhoone kui limusiiniks, mida on tõesti mugav omada. Rikked automaatikaga on harvanähtav, nii tasub jätta tüütud tegevused masinate hooleks.

Riiulid võimaldavad õhuruumi ära kasutada nagu suurlinnades pilvelõhkujad, töölaud on super pottide ning tööriistade paigutamiseks. Kohavalikul tuleks lähtuda vaid päikesest, et see ei oleks kuidagi puudega piiratud. Hea suund oleks põhja-lõuna suunaline, siis saaks taimed maksimaalse valguse päeva jooksul. Suured puud üldjuhul tekitavad palju prahti ning võidavad lasta alla kuivanud oksi tuulega mis kõik muutub kasvuhoonele ohtlikuks.


Päikeseelektrijaamad on juba Eestis alustanud elektri tootmisega. Loe kuidas sina sellest kasu saaksid!

 

Aastal 2008 oleks elektrienergiaks vajaminev investeering saadud tagasi 50-60aasta pärast, siis täna on võimalik see juba 15aastaga tagasi teenida, enam ei see väita, et tegu oleks kalli kulutusega. Arvestades, et päikesepaneelide eluiga on 30 aastat ja enam ning hoolduse lihtsuses, on see tehnoloogia osutumas sobivaimaks taastuvenergialahendustest elektrienergia tootmise viisiks Eesti kliimas.

Investeeringu omakapital on 100% ning pole sisse arvestatud elektrihinna tõusu, kui hind tõuseb siis investeering saab veelgi kiiremini tasutud. Kuna hinnad tõusevad alati ja elukvaliteet kallineb siis taastuvenergia on kindel viis elukulusi madalal hoida.

Võrku ühendatud lahenduskäigu puhul ei ole vajadust akude järele energia salvestamiseks. Kogu energia liigub tagasi võrku ning võrgust puudujääv energia ostetakse teenusepakkuja käest automaatselt tagasi. Kõik käib nagu kellavärk ning ise midagi ümber ei ole vaja käsitsi lülitada. Ilmselt kõige kulukam asi kodu juures on soe vesi, mille lahenduseks on päikesepaneelidega boilerid.
raamistikuga paneelid

Head päikesepaneelid on toodetud Saksamaal, kus kvaliteedi osas järeleandmisi ei tehta, kõik päikesepaneelid on eelnevalt läbinud tootekontrolli. Võimalus on koostada komplektid monokristall, polükristall või amorfse räni paneelide baasil.

Seadmetele ja päikesepaneelidele on olemas tehasegarantii viis aastat.

Paneelide hooldus

Hooldada on lihtne, piisab vaid korra aastas neid pestes, see muudab nad palju paremaks kui tuulegeneraatorid, võib ka öelda, et nende puhastus sõltub sinu tahtmisest, keskkonnast ja määrdumisastest näiteks linnu väljaheide.. Hoia ka silm peal inverterseadme tööl ning viska pilk peale jahutusradiaatoritele, näiteks võib seal olla puulehti mis ei jahuta enam piisavalt hästi. Ka päikesekollektor vajab aegajalist puhastamist.
Tõesti mujal maailmas on võimalik saada ka toetust seadmete ostul kuid mitte Eestis. Võimalus on saada toetust erinevatelt fondidelt seadmete soetamiseks.

Paigalduslahendustena on võimalused järgnevad: viilkatusele, lamekatusele, fassaadile, fassaadina või avamaale.
Alusraamistiku puhul on kasutusel Schüco tehaselahendused

.

Eramajade puhul on kõik lihtne, seadmed on väiksed ja neid on võimalik panna majast väljapoole kui ka sissepoole, seade vajab vaid kaablit mis ühendadakse elektrivõrku.
Võimalik on koostada nii 1 faasilisi kui ka 3 faasilisi lahendusi, suurlahenduste puhul kuni 20kV.uuemad paneelid

Meie nägemus on, et massilisemalt hakkab Eestis levima võrku ühendatud lahenduskäikude osakaal, kus PV paneelidest saadav energia muudetakse inverterseadme abil võrgukõlbulikuks elektrienergiaks. Kindlasti kulutatakse saadav elekter ära enda elamises ning lisaks makstakse inimestele veel toetusi kes on panustanud rohelisemasse tulevikku.
Võrgulahenduse jaoks sobilikud seadmed on olemas, mis vastavad kehtivale võrgustandardile ja mikrogeneraatorite standardile.

Kui hooldus valmis siis võib jälle tunda rõõmu rohelisest energiast m  ille jaoks pole tehtud loodusele kahju ega õõnestatud Eestimaad põlevkivide tarbeks.eramaja paneelid


‹ previous posts next posts ›
close
search

Hi, guest!

settings

menu