search

Püüame päikest ja paneme tööle


Päikesepaneeli poolt kokkukogutud päikeseenergia muudetakse elektrienergiaks, mida on võimalik kasutada erinevate elektrit tarbivate seadmete käivitamiseks koduses majapidamises. Üks päikesepaneel suudab toota vaid piiratud koguse elektrienergiat, seega peate te piisava energiavaru saamiseks kindlasti paigaldama suurema koguse päikesepaneele. Paneelide paigaldamiseks sobivaim koht on maja lõunapoolne katus, mis ei ole varjatud suurte puude või kõrvalasuate hoonete poolt. Sobiva katusepinna puudumisel võib loomulikult paigaldada päikesepaneelid ka lagedale põllule, kus on piisav päikesevalgus. Igal juhul toob päikesepaneelide paigaldamine teile kokkuhoiu energiakuludelt, sest oise energiat tootes ei ole teil vaja tasuda suuri elektriarveid energiafirmadele.

Päikese kasutamine

Päikeseenergia kasutamisel on mitmeid erinevaid võimalusi ning tehnoloogia areneb iga päevaga võimaldades aina rohkem sellest rohelisest energiast kasu lõigata. Väga soodsaks võimaluseks on näiteks soojedada tarbevett päikeseenergiaga. Päikese abil soojendatud kuum vesi on muutunud äärmiselt populaarseks viisikus just viimastel aastatel. Tegu on passiivse päikeseenergial töötava küttesüsteemiga, milles asetatakse maja katusele päikeseenergia koguja, kust vesi läbi jookseb ning soojeneb. Lisaks soojendile on vaja paigaldada ka torustiku süsteem, mis laseb veel liikuda läbi soojendi majapidamisse ning jahtunud veel sinna tagasi, et tagada teile pidev sooja vee olemasolu.

Ka Eestis võimalik

Teiseks võimaluseks on ka elektri tootmine, kuid tuleb tõdeda, et Eestis seda väga palju tehtud ei ole. Vähe on teada, et võimalused selle tegemiseks on meil täiesti olemas. Päikeseenergiat on Eestis püüda üsna kallis ning meie riik seda veel toeta. On teada fakt, et päikest on tõepoolest nii Kesk-Euroopas kui ka Eestis peaaegu ühepalju. Paraku ei suuda me siinset kiirgusenergia varu täielikult ära kasutada: suvel paistab päike enamik osa päevast nii, et lõuna suunas orienteeritud päikesepaneel ei suuda seda kinni püüda, sest  päike paistab piltlikult öeldes selja tagant. Seetõttu oleks vaja parematulemuse saavuamiseks päikesepatareidega kaetud pindala suurendada ligikaudu kaks korda. Seda ei saa aga teha seepärast, et  päikesepatareide hind on liiga kõrge. Me pole nii rikkad, et suudaksime laialdaselt oma katuseid päikesepatareidega katta. Praeguste hindade puhul oleks katus niisama kallis kui maja. Seetõttu ongi hetkel Eestis päikeseenergia kasutamine justkui varjusurmas, kuid loodetavasti tehnoloogia arenedes ning odavnedes hakkab ka meil rohkem päikeseenergia kasutamist nägema.

Samas ei ole päiukese abil elektri tootmine üldse keerukas ning viimastel aastatel on see muutunud aina soodsamaks. Päikesepaneelide  süsteemid koosnevad peamiselt hulgast päikesepaneelidest, mis on tavaliselt paigaldatud maja katusele või mõnele suuremale lagedale alale.  Oluline on, et paneelid oleks võimalikult palju avatud päikesele ilma, et sinna langeks vari mõnelt kõrvalhoonelt või suurtelt puudelt. Elektrienergia, mis nende paneelide abil toodetakse, muunadtakse inverteri abil majapidamises kasutatavaks elektrienergiaks. Kui elektrit toodetakse aga juhuslikult rohkem, kui majapidamises vaja on, siis on võimalik ülejääv energia näiteks edasi müüa ka elektrifirmadele ning saada seega veel lisaboonust ning vähendada enda elektriarveid veelgi.

 

 

close
search

Hi, guest!

settings

menu